EWA LOMPE & 2008-2012

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep Internetowy Cobalt Blue / nazywany dalej Sklep Internetowy lub Sklep/ obsługiwany jest przez firmę Cobalt Blue z siedzibą w Częstochowie 42-226 przy ul.Św.Kazimierza 16,
NIP : PL 573 231 10 38 REGON :24 19 12 438

2.WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
Sklep internetowy Cobalt Blue, znajduje się pod adresem www.cobaltblue.pl i służy do dokonywania zakupów produktów za pośrednictwem sieci Internet. Ceny podane na stronie www.cobaltblue.pl zawierają podatek Vat.
Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat.
Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności, wybór sposobu wysyłki i przesłanie zamówienia. Termin dokonania wpłaty wynosi 7 dni.
Preferowaną formą płatności jest przedpłata przelewem bankowym na konto: 90 1140 2004 0000 3902 7293 0112 lub za pośrednictwem Pay Pal.
Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo potwierdzenie drogą e-mailową.
Osoba składajaca zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień regulaminu Sklep internetowy Cobalt Blue jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.
Sklep internetowy Cobalt blue zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia,w którym zostały częsciowo lub błędnie wypełnione formularze zamówienia.
Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym Cobalt Blue są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Do każdego zamówienia zostaje dołączony dokument sprzedaży. Na życzenie może zostać również wystawiona faktura VAT.

3. REKLAMACJE I ZWROTY
Zgodnie z Rozdziałem 3 USTAWY z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - "Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość" Art. 12. 1. szczegółowy regulamin dotyczący zawarcia umowy, procedury zwrotów i reklamacji zostanie przekazany Konsumentowi na trwałym nośniku (e-mail) najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

4. PRZESYŁKA
4.0. Wszystkie prace są bardzo starannie pakowane w folię babelkową i karton (paczki) lub eleganckie opakowania jubilerskie.
4.1. Przedmioty kupione na stronie sklepu internetowego są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej jako listy polecone priorytetowe - cena 10 zł.Istnieje również możliwość wysłania prac za pośrednictewm Kuriera ( POCZTEX).  
4.2. Przesyłki są realizowane zwykle w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania przelewu - tylko prace  "gotowe do wysłania". Nie dotyczy to prac wykonanych na zamówienie, w których wyraźnie podany jest termin realiazcji zamówionej pracy.
4.3.Koszty przesyłki zagranicznej dla listu wynoszą 20zł, natomiast dla paczki cena ustalan jest indywidualnie na podstawie cennika Poczty Polskiej. W tym celu proszę o kontakt.

5. POUFNOŚĆ
Wszystkie dane osobowe są wykorzystywane przez cobaltblue.pl tylko w celu prowadzenia działaności handlowo - usługowej zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych.

6. ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE

Zamówienia indywidiualne są realizowane tylko po dokonaiu przedpłaty, w wysokosci 1/2 wartości pracy, po ustaleniu wszystkich szczegółów drogą mailową lub telefoniczną.
Termin realizacji wynosi około 10 - 14 dni.
Zawsze przesyłam zdjęcia wykonanej pracy do akceptacji.
Dane do przelewu znajdą Państwo na stronie 'Kontakt'. Tytuł przelewu - ' zadatek'. O zaksięgowaniu wpłaty powiadomię Państwa @

7. PRAWA AUTORSKIE © ewa lompe
7.1. Teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność Cobalt Blue oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
7.2. Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW) jak i w formie drukowanej, bez pisemnej zgody Cobalt Blue. WAU_tab('h2syfgq2w3nb', 'left-lower')